#1 new fan!.jpg
2nd most important time of harvest.jpg
20150930_024220.jpg
20150930_025043.jpg
20150930_052011.jpg
20150930_052025.jpg
google translate.jpg
his oldest vinyard.jpg
his vision of Godello.jpg
humble beginings.jpg
I just love this guy.jpg
IMG_0863.jpg
IMG_0883.jpg
mom lunch with love.jpg
something new he is dreaming up.jpg
vat tasting Godello.jpg
we just met and so the story unfolds.jpg
ACHE_001.jpg
ACHE_002.jpg
ACHE_003.jpg
ACHE_004.jpg
ACHE_005.jpg